INFORMATIVNO - REKLAMNI BIZNIS PORTAL
Tel: +382 69 720 808, +382 69 100 140
VETERINARSKE AMBULANTE CRNA GORA
MNE    MK    RS   BiH
VETERINARSKE STANICE PODGORICA CRNA GORA
VETERINARSKE STANICE
Hrana za kućne ljubimce
Kavezna oprema
• Oprema za stočarstvo
• Oprema za vinogradarstvo
• Oprema za voćarstvo
• Pčelarstvo
• Plastenici
• Peradarstvo
• Poljoprivredne apoteke
Poljoprivredne mašine
Poljoprivredna oprema
• Rasadnici
• Ribnjaci
• Sistemi za navodnjavanje
• Stočarstvo
• Stočna hrana
• Šumarstvo
• Traktori, oprema za traktore
Veterinari
• Vinogradi
• Voćarstvo
• Zaštita bilja
MJESTO ZA REKLAMU MJESTO ZA REKLAMU
MJESTO ZA REKLAMU MJESTO ZA REKLAMU
MJESTO ZA REKLAMU MJESTO ZA REKLAMU
MJESTO ZA REKLAMU MJESTO ZA REKLAMU
MJESTO ZA REKLAMU MJESTO ZA REKLAMU
MJESTO ZA REKLAMU MJESTO ZA REKLAMU
MJESTO ZA REKLAMU MJESTO ZA REKLAMU
MJESTO ZA REKLAMU MJESTO ZA REKLAMU
MONTENEGRO BIZNIS je internet portal servisnog i reklamnog sadržaja, kreiran sa željom da na jednom mjestu objedinmo sve servisne informacije o biznisima i djelatnostima u Crnoj Gori, a ujedno da služi i za prezentiranje klijenata sajta, to jest reklamiranje  Vaše firme i Vašeg biznisa. Preko web prezentacije u okviru MONTENEGRO BIZNIS sajta  svaki član  ima mogućnost da posjeduje jednu ili više reklamnih web stranica sa tekstom,
fotografijama,banerima i video klipovima (zavisno od dogovora).
Za više informacija  kontaktirajte nas na tel:

069 720 808  i  069 100 140
© Copyright MONTENEGRO BIZNIS PODGORICA
Kontakt informacije:
Tel: +382 69 720 808, +382 69 100 140
E-mail:  studiomont55@gmail.com