INFORMATIVNO - REKLAMNI BIZNIS PORTAL
Tel: +382 69 720 808, +382 69 100 140
USLUŽNE DJELATNOSTI - ADVOKATI PODGORICA
ADVOKATI PODGORICA CRNA GORA ADVOKATI PODGORICA CRNA GORA
ADVOKATI U PODGORICI
ADVOKATI CRNA GORA
MJESTO ZA REKLAMU MJESTO ZA REKLAMU
MJESTO ZA REKLAMU MJESTO ZA REKLAMU
MJESTO ZA REKLAMU MJESTO ZA REKLAMU
MJESTO ZA REKLAMU MJESTO ZA REKLAMU
MJESTO ZA REKLAMU MJESTO ZA REKLAMU
MJESTO ZA REKLAMU MJESTO ZA REKLAMU
MJESTO ZA REKLAMU MJESTO ZA REKLAMU
ADVOKATSKA KOMORA
Spisak advokata Crne Gore po gradovima
MNE    MK    RS   BiH
Adaptacija objekata
Advokati
Agencije za nekretnine
Bravarske radnje
Biznis Konsalting Podgorica
Čišćenje i održavanje objekata
• Četkarske radnje
Časovi - nastava klavira
Dekoracija svadbi i vjenčanja
• Dimnjačari
• Električari
Enterijeri
Fotografi
Foto oprema
HTZ oprema
Higijena,čišćenje.održavanje
• Hemijske čistione
• Hemijsko čišćenje Podgorica
• Graviranje
Gradjevinska stolarija
Krecenje Podgorica
Konsalting
Ključari
Knjigovodstvo
Knjigovodstvene usluge
Lijepljenje tapeta
СЧЕТОВОДНИ  УСЛУГИ СОФИЯ
Moleri
Molerske usluge
Montaža i demontaža namještaja
• Notari Podgorica
Notari Budva
Nekretnine
Organizacija svadbi - rođendana
• Ozvučenje i rasvjeta
Obrada stakla
Oblikovanje stakla
Pečati izrada pečata
Pranje tepiha
Programiranje, software
Proizvodnja namještaja Podgorica
Proizvodnja namještaja Bijelo Polje
• Presvlačenje namještaja
• Prevodioci
Računovodstvo
Rent a car
Revizori
Rezanje i kantovanje
Selidbe Podgorica
Servisi bjele tehnike
Servisi za bicikla
Servisi klima uređaja
Servisiranje klima Budva
Servisi mobilnih telefona
• Servisi računarske opreme
• Sudski tumači
Špedicija
Štamparije
Tapaterske usluge
Tepih servis
Zanatske radnje
Hemijsko čišćenje
• Iznajmljivanje ozvučenja i rasvjete
• Kamenorezačke radnje
• Kućni majstori
• Krojačke radnje
• Limari
• Molerske usluge
Namještaj
• Obezbjeđenje
• Obućarske radnje
Tende izrada
• Vodoinstalateri
Web dizajn
Web prezentacije - sajtovi izrada
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
Advokatura je nezavisna i samostalna profesionalna djelatnost pružanja pravne pomoći u ostvarivanju i zaštiti ustavom utvrdjenih sloboda i prava i drugih zakonom utvrdjenih prava i interesa domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica.
Advokatura je kao profesionalna djelatnost od posebnog značaja uredjena Ustavom Republike Crne Gore, zakonskim propisima i aktima koja Advokatska komora Crne Gore (AKCG) samostalno donosi na osnovu javnih ovlašćenja koja su joj povjerena.

Na ovoj internet prezentaciji možete:

upoznati se sa istorijatom i organizacijom AKCG
preuzeti zakon kojim je uredjena djelatnost advokature i sa propisom koji   reguliše naknade i nagrade za rad advokata
pregledati spiskove advokata - članova AKCG   po opštinama u kojima imaju sjedište kancelarija
upoznati se sa profesionalnim etičkim kodeksom crnogorskih advokata
upoznati se sa publikacijom koju izdaje AKCG - časopis "Advokat"
poslati Vaše mišljenje ili komentar.

U susret stogodišnjici crnogorske advokature, očekujemo da ce informacije ponudjene na ovoj prezentaciji pomoći da se razumije i sagleda trajanje, položaj i značaj advokature u Republici Crnoj Gori.
MONTENEGRO BIZNIS je internet portal servisnog i reklamnog sadržaja, kreiran sa željom da na jednom mjestu objedinmo sve servisne informacije o biznisima i djelatnostima u Crnoj Gori, a ujedno da služi i za prezentiranje klijenata sajta, to jest reklamiranje  Vaše firme i Vašeg biznisa. Preko web prezentacije u okviru MONTENEGRO BIZNIS sajta  svaki član  ima mogućnost da posjeduje jednu ili više reklamnih web stranica sa tekstom,
fotografijama,banerima i video klipovima (zavisno od dogovora).
Za više informacija  kontaktirajte nas na tel:

069 720 808  i  069 100 140
© Copyright MONTENEGRO BIZNIS PODGORICA
Kontakt informacije:
Tel: +382 69 720 808, +382 69 100 140
E-mail:  studiomont55@gmail.com