COMPANY JELA PODGORICA CRNA GORA
COMPANY JELA DOO, MANASTIRSKA 23, PODGORICA
MOB: 069 076 466, 067 581 545, Email: companyjela@t-com.me
LIMOVI • MAT • BRUŠENI • POLIRANI
CIJEVI • KUTIJE • ŠIPKE • FLAHOVI