PEPIĆ COMPANY  PODGORICA CRNA GORA - TRANSPORT I ŠPEDICIJA


TEL: +382 (0) 68 124 004, E mail: pepic.company2010@gmail.com

  • PEPIĆ COMPANY  PODGORICA CRNA GORA
  • Back
    Next
TRANSPORT - ŠPEDICIJA - STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA - IZVODJENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA -
NAFTNI DERIVATI - TEL: +382 (0) 68 124 004
PEPIĆ COMPANY - USLUGE

PEPIĆ COMPANY iz Podgorice vrši usluge međunarodne špedicije, transportovanje roba, carinsko posredovanje, pruža usluge u oblasti
spoljnotrgovinskog prometa i davanjem pravnih savjeta u carinskom postupku.
Firma se bavi izvodjenjem i organizacijom građevinskih radova, prodajom građevinskih materijala i naftnih derivata.


DOBRODOŠLI !!
PEPIĆ COMPANY  PODGORICA - TUZI, MONTNEGRO
TEL: +382 (0) 68 124 004,
E mail: pepic.company2010@gmail.com
Dir. Admir Pepić
TRANSPORT ROBE
TRANSPORT ROBE

Medjunarodni transport robe
ŠPEDITERSKE USLUGE
ŠPEDITERSKE USLUGE

Špediterske usluge i priprema kompletne dokumentacije u carinskom postupku
CARINJENJE ROBE
CARINJENJE ROBE

Carinsko posredovanje
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

Širok asortiman robe za građevinske radove
IZVODJENJE GRADJEVINSKIH RADOVA
IZVODJENJE GRADJEVINSKIH RADOVA

Organizacija i gradnja raznih gradjevinsikih radova
NAFTNI DERIVATI
NAFTNI DERIVATI

Dizel gorivo
PROIZVODI
ALATI I ŠARAVOVSKA ROBA
ALATI I ŠARAVOVSKA ROBA
BOJE I LAKOVI
BOJE I LAKOVI
ELEKTROMATERIJAL
ELEKTROMATERIJAL
LJEPILA
LJEPILA
GALERIJA
LOKACIJA: TUZI MONTENEGRO
LOKACIJA: TUZI MONTENEGRO
TRANSPORT, ŠPEDICIJA, SEKTOR GRADJEVINARSTVA I GRADJEVINSKOG MATERIJALA, NAFTNIH DARIVATA

CONTACT US

PEPIĆ COMPANY  PODGORICA - TUZI, MONTNEGRO
TEL: +382 (0) 68 124 004,
E mail: pepic.company2010@gmail.com
Dir. Admir Pepić

FOLLOW US